miércoles, 27 de febrero de 2008

Contrapunt Ràdio, l’emissora pionera


text: Contrapunt Radio 92.7FM

Contrapunt Ràdio, l’emissora del nostre centre, ha estat pionera en aplicar aquest mitjà de comunicació, com una eina lúdica i pedagògica en el sistema educatiu.

Actualment, la ràdio encara és l’eina de comunicació menys usada en el sistema educatiu. La ràdio és un mitjà viu que promou l’interacció, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilita les tasques de redacció dels presos. Hem de saber veure la ràdio com una eina lúdica que:

Reforça el treball en equip.

Fomenta el debat i el criteri dels presos.

Estimula l’expressió oral i escrita, enriqueix el vocabulari, en definitiva, a saber expressar-se.

Incita a la reflexió i al respecte per l’interlocutor.

Se superen dificultats expressives de timidesa i sentit del negatiu del ridícul.

Facilita i motiva l’estudi, la reflexió, el debat, el criteri i el treball en equip a partir d’una fórmula lúdica.

La revista l’Arc de Sant Martí, també apliquem la mateixa pedagogia i objectius que Contrapunt Ràdio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

tu comentario se publicará a la brevedad, gracias por colaborar.